เว็บไซต์รวบรวมสินค้าอีเล็กทรอนิกส์เพื่อคุณ

หมวดหมู่
Counter : 2695848

 

Thermal Overload Relay TECO

Thermal Overload Relay TECO
หมวดหมู่ : Magnetic Contactor
ราคา : 800.00  560.00
รายละเอียด : โอเวอร์โหลดรีเลย์ ยี่ห้อ Teco RHU-10A1

โอเวอร์โหลดรีเลย์ ยี่ห้อ TECO RHU-10A1

Setting Range (A)   1.8 - 2.7,    2.4 - 3.6,   3.5 - 5 ,  4 - 6,  5.5 - 8.5

                               8.5 - 12.5,  12.5 - 18, 15-20,  17.5-21.5, 21-25, 24.5-30, 29-36