เว็บไซต์รวบรวมสินค้าอีเล็กทรอนิกส์เพื่อคุณ

หมวดหมู่
Counter : 2644779

 

ฮี๊ตซิ้งท่อ

ฮี๊ตซิ้งท่อ
หมวดหมู่ : ฮี๊ตซิ้ง
รายละเอียด : ฮี้ตซิ้งท่อ 8, 10, 12, 14, 15 นิ้ว

ฮี๊ตซิ้งท่อ ขนาด 4"X8"X3.5"      ราคา   1100  บาท

ฮี๊ตซิ้งท่อ ขนาด 4"X10"X3.5"    ราคา   1250  บาท   

ฮี๊ตซิ้งท่อ ขนาด 4"X12"X3.5"    ราคา   1450  บาท

ฮี๊ตซิ้งท่อ ขนาด 4"X14"X3.5"    ราคา   1750  บาท

ฮี๊ตซิ้งท่อ ขนาด 4"X15"X3.5"    ราคา   1875  บาท  

ฮี๊ตซิ้งท่อ ขนาด 3"X8.5"X3"      ราคา    900  บาท

ฮี๊ตซิ้งท่อ ขนาด 3"X12.5"X3"    ราคา  1100  บาท